Hundefirma slått konkurs

Et firma som har drevet med hund gikk konkurs fredag.

Det var Skatteetaten som begjærte at en mann i 40-årene ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 98.249 kroner som stammer fra udekkede avgiftskrav.

I tillegg opplyste Skatteetaten at mannen ha skattegjeld til flere skatteoppkrevere på til sammen 1.223.650 kroner og et momskrav knyttet til et tidligere enkeltpersonforetak på til sammen 535.339 kroner.

Mannen har drevet et enkeltpersonforetak der han har drevet med hund. I retten hevdet han at dette ikke er avgiftspliktig.

I tillegg har han også drevet med annen næringsvirksomhet.

Dalane tingrett kom til at det ikke var nødvendig å ta stilling til om hundevirksomheten var avgiftspliktig eller ei – da den andre næringsvirksomheten er omfattet av merverdiavgiftsloven.

LES OGSÅ: Sjokoladefabrikk slått konkurs

Retten har også oppfattet det slik at mannen erkjenner å være insolvent, men har motsatt seg at det ble åpnet konkurs.

Retten la til grunn at Skatteetaten har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Det ble også vist til at det er holdt utleggsforretning mot mannen med intet til utlegg.

Dermed kom retten til at mannen var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Angeline Haraldsen Riis er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 18. juni i år.

LES OGSÅ: Sexbutikk på kjøpesenter slått konkurs

LES OGSÅ: Klesgigant gikk konkurs