Annonse

Høytrykksfirma slått konkurs

Et firma som har drevet med høytrykksspyling har blitt slått konkurs.

Annonse
Roganytt

Det var Skatt Vest som begjærte at en mann i 40-årene ble slått konkurs.

Mannen har drevet et enkeltpersonforetak der han har drevet med renhold og høytrykksspyling.

Bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav på 3I8.707 kroner.

LES OGSÅ: Stor aktør i byggebransjen konkurs

Skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren 318.707 kroner.

Skyldneren opplyste at hans eiendeler vesentlig består i to gamle biler og noe verktøy.

Mannen anslo at han har annen gjeld på rundt 1,5 millioner kroner. Virksomheten er igangværende og skyldneren har én ansatt.

Han erkjente at han var insolvent, men motsatte seg at det ble åpnet konkurs.

Mannen ga i retten uttrykk for at han ville få bedriften på fote igjen.

LES OGSÅ: Vant 37 millioner kroner – nå er han konkurs

Han forklarte også at en tidligere ansatt skal ha underslått et større pengebeløp fra firmaet og at dette skal opp i retten som en straffesak rundt årsskiftet.

Retten la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste også at det var holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg og at han var insolvent.

Dermed la retten til grunn at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt 15. januar neste år.

LES OGSÅ: – Konkurs mann (52) underslo syv millioner kroner

Annonse