Hotell gikk konkurs

Tirsdag ettermiddag var det slutt for et hotell i Ryfylke.

Det var Spa-Hotell Velvære AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Hotellet har holdt til på Hjelmeland og opplyste i retten å ha en gjeld på 7.495.397 kroner.

Spa-Hotell Velvære AS opplyste også at selskapets aktiva er av lav verdi og at driften av hotellet fram til tirsdag var igangværende.  

Spa-Hotell Velvære AS omsatte i 2018 for 24,4 millioner kroner og fikk et resultat før skatt på 1,1 millioner kroner samme år.  

Hotellet er oppført på proff.no med 40 ansatte. 

LES OGSÅ: Kafé gikk konkurs

Retten kom til skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. 

Stavanger tingrett la også til grunn at betalingsvanskene ikke er av forbigående art, og at vilkårene etter konkursloven for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede. 

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer.  

Skiftesamling vil bli avholdt den 23. oktober i år.

LES OGSÅ: Utested gikk konkurs

LES OGSÅ: Storkiosk gikk konkurs