Har rykket ut til gasslekkasje

Kunne gått mye verre, sier politiet til RA.

Klokken 14.08 mandag fikk politiet melding om at det er gravd over en gassrør/tilførselsledning i Hamneveien i Hillevåg.

– Det lekker gass fra røret. Politiet og brannvesenet er på stedet, meldte politiet.

Ifølge politiet vil det bli etablert en sikkerhetsavstand i forbindelse med lekkasjen.

Hamneveien blir stengt i påvente av at lekkasjen blir stanset.

Klokken 14.30 melder politiet at også togtrafikken mellom Jåttå og Stavanger er stanset.

Klokken 15.45 melder politiet at alle sperringer er trukket tilbake, og at togtrafikken er gjenopptatt.

Politiet har oppettet sak og arbeidstilsynet er også varslet, melder operasjonsleder.

Kunne gått mye verre

Operasjonsleder Victor Fenne-Jensen sier til RA at gasslekkasjen ble raskt stanset.

Hendelsen kunne endt mye verre.

– Det var snakk om en lett antennelig gass, sier Fenne-Jensen.

Han forteller videre at politiet vil etterforske saken. Det samme vil arbeidstilsynet.

– Entreprenøren vil trlig også gjøre sine egne undersøkelser, sier Fenne-Jensen.