Hage- og anleggsfirma slått konkurs

Mandag ble et hage- og anleggsfirma slått konkurs.

Det var Skatt Vest og Kemneren i Sandnes som begjærte firmaet Skårland Hage og Anlegg AS konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav fra Skatt Vest på 396.465 kroner i skyldig moms.

Kravet fra Kemneren i Sandnes var på 117.313 kroner og stammer blant annet fra en tvangsmulkt.

Ingen fra Skårland Hage og Anlegg AS møtte til mandagens rettsmøte i Jæren tingrett og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

LES OGSÅ: Slutt for matbutikk

Retten kom også til at det var ingen holdepunkter for at framstillingen til saksøkerne var uriktig og la denne til grunn.

Jæren tingrett viste også til at det er holdt utleggsforretning mot Skårland Hage og Anlegg AS med intet til utlegg.

Retten viste videre til at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for, og at det ikke er grunn til å anta at Skårland Hage og Anlegg AS kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

LES OGSÅ: Solgte bakervarer – ble slått konkurs

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Carianne Holstein Bull er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 23. februar i år.

LES OGSÅ: Vant 37 millioner kroner – nå er han konkurs