Hadde X5 og kjørte forbi

Tatt av politiet i fartskontroll.

Den 29 år gamle mannen fra Sola kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Stavanger tingrett.

Omkring klokken 11.20 den 7. juni i år kjørte han en BMW X5 i Tysvær med en hastighet på 97 kilometer i timen i 60-sone.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til en bot på 13.000 kroner, subsidiært ni dagers fengsel.

Stavanger tingrett kom også til at 29-åringen skulle dømmes til tap av førerrett.

29-åringen anførte i retten at hastighetsoverskridelsen skjedde i forbindelse med en aktsom forbikjøring og at han skulle ha et fradrag på 20 til 30 prosent i tapstiden.

Stavanger tingrett kom til at det ikke var tvil om at fartsovertredelsen har skjedd i umiddelbar tilknytning til en forbikjøring.

LES OGSÅ: – Sneiet borti biler da hun kjørte forbi

Usikret last

Forbikjøringen fant sted på en kortere strekning der fartsgrensen er 60 km/t.

Retten viste til at 29-åringen har forklart at bilen foran kjørte noe under fartsgrensen, men at forbikjøringen var begrunnet med at han følte at bilen foran hadde usikret last på tilhengeren sin.

Etter en helhetsvurdering kom retten at det ikke var snakk om en aktsom forbikjøring, og at det ikke skulle gjøres fradrag i tapstiden på dette grunnlag.

LES OGSÅ: Hadde X5 og måtte forbi

Kunne bremset

«Det var klart mer egnede steder å kjøre forbi både før og etter den strekningen siktede valgte å kjøre forbi. Det ville vært mer aktsomt av siktede å øke avstanden til bilen foran ved å bremse ned hvis siktede var redd for at noe skulle falle av tilhengeren til bilen foran», heter det i dommen fra Stavanger tingrett.

Retten kom også til at forbikjøringen skjedde med svært høy fart og at dette også taler imot aktsomhet.

I tillegg viste Stavanger tingrett til at det er grunn til at fartsgrensen er satt til 60 kilometer i timen på denne veistrekningen.

Dermed kom Stavanger tingrett til at 29-åringen skulle miste førerretten i seks måneder. 

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre med denne lasten

LES OGSÅ: Jobbet i transportfirma og valgte å svindle Nav