– Hadde tatt tester på nett som viste at hun ikke kunne dømmes for Nav-svindel

Ifølge kvinnen hadde hun tatt noen tester på nettet som viste at hun hadde en autismediagnose – og at dette gjør at hun ikke er rettslig ansvarlig for de valg hun tar.

Det mente ikke Stavanger tingrett. Retten kom til at kvinnen (43) hadde valgt å svindle Nav ved at hun fikk utbetalt 121.759 kroner i 2014 fra Nav samtidig som hun oppholdt seg i USA.

Da 43-åringen forklarte seg i retten sa hun at hun hadde tatt noen tester på nettet. Disse viste at hun hadde en autismediagnose, noe kvinnen mente førte til at hun ikke var ansvarlig for de valg hun tar.

Retten mente at bevisene mot henne viser at hun har visst hva hun gjorde.

Blant annet skal hun mens hun var i USA fabrikkert en historie om at hun var innlagt ved en psykiatrisk klinikk i Norge, og at hun derfor ikke kunne delta på tiltak.

LES OGSÅ: Blakk kokk valgte å svindle Nav

I USA forsøkte hun å etablere en egen virksomhet og startet opp planleggingen av dette mens hun fortsatt befant seg i Norge og heller ikke dette ble opplyst til Nav.

«Alt dette framstår for retten som høyst tilregnelige valg», heter det i dommen fra Stavanger tingrett.

I forbindelse med straffeutmålingen mente retten at hun skulle ha vært dømt til ubetinget fengsel i 30 til 40 dager.

Samtidig la retten vekt på at saken var blitt gammel uten at 43-åringen kunne lastes for dette.

Dermed ble straffen satt til betinget fengsel i 30 dager. Hun må også betale 3000 kroner i sakskostnader.

LES OGSÅ: Mistet jobben, hadde sur kone og valgte å svindle Nav

LES OGSÅ: – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav