Hadde slitte dekk – fikk bruksforbud og må betale gebyr

Fem fikk kjøreforbud da Statens vegvesen hadde kontroll.

Trafikkontrollen ble holdt på E39 ved Sokn kontrollstasjon torsdag.  

Restulatet av kontrollen var følgende:

På grunn av for dårlig lastsikring fikk en sjåfør kjøreforbud og pålegg om å sikre lasten forskriftsmessig/forsvarlig før videre kjøring.

Det ble også ilagt et kjøreforbud til en fører som hadde sikthindrende gjenstander i frontvindu, gjenstandene måtte fjernes før videre kjøring.

Én fisketransporter fikk bruksforbud grunnet store avrenninger fra lasten.

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre med denne lasten

Totalt ble 83 kjøretøy vekt kontrollert, én hadde overlast og fikk overlastgebyr på 2900 kroner.

Vogntog måte avlaste til tillatt akselvekt/totalvekt før videre kjøring.

Én lastebil hadde dekkskader og dekk med mønsterdybde under lovlig minimum. Føreren fikk bruksforbud og dekkgebyr på fire ganger 2000 kroner, altså 8000 kroner.

56 førerdøgn ble kontrollert på kjøre-/hviletid. En sjåfør fikk muntlig advarsel, en sjåfør fikk skriftlig advarsel på grunn av brud på kjøre-/hviletid bestemmelser.

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre med disse dekkene

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre med denne tilhengeren