Hadde promillekontroller

Politiet hadde lørdag morgen promillekontroller.

Den ene kontrollen fant sted på Tjensvoll i tidsrommet fra klokken 09.44 til klokken 10.44.

141 bilførere ble kontrollert og ingen av disse hadde promille.

I tidsrommet fra klokken 09.48 til 10.58 ble 223 bilførere kontrollert på Hinna. Der fikk de ett utslag på lavpromille, like under lovlig verdi.

Det førte til ingen reaksjoner fra politiets side.

I tidsrommet fra klokken 10.12 til klokken 10.50 hadde politiet også dokumentkontroll i Sandnes sentrum. 63 biler ble kontrollert og fire bilførere fikk gebyr for manglende dokumentasjon