Hadde overlast og skrev ut gebyrer på 20.650 kroner

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Statens Vegvesen har vært ute og kontrollert massetransporten i morgentimene torsdag.

I den forbindelse ble seks vogntog kontrollveid på Stavanger trafikkstasjon.

Fire av disse hadde overlast og det ble skrevet ut gebyrer på til sammen 20.650 kroner.

Én fører fikk i tilegg et gebyr på 8000 kroner for manglende autopassavtale for tunge kjøretøy.

I tillegg måtte én varebil måtte laste av 100 kilo før videre kjøring.

LES OGSÅ: Elleve fikk kjøreforbud og seks fikk bruksforbud

LES OGSÅ: Jobbet på Vigrestad, dro til Forus og kjøpte byggeplater – på veien hjem ble han stoppet av politiet