Hadde 46.438 overgrepsbilder – slapp fengsel

En 24 år gammel mann fra Tasta har hatt store mengder med overgrepsbilder på PC-en sin

Roganytt

Da 24-åringen nylig møtte i Stavanger tingrett kom han med en uforbeholden tilståelse i forhold til siktelsen.

Den lød på at han i perioden fra 2010 til desember 2013 har gjort seg kjent med bilder og filmer som framstiller seksuelle overgrep mot barn.

Dette har han gjort ved å foreta planmessige søk på internett.

I den aktuelle perioden lastet han ned 47 videofiler med en samlet spilletid på 56 timer og ti minutter.

I tillegg laste han ned 46.438 bilder som framstille seksuelle overgrep mot barn.

Overgrepsmateriellet ble lastet ned på 24-åringens datamaskin samt to eksterne harddisker.

LES OGSÅ: Gutt pågrepet med overgrepsbilder på skole

Svært høyt

Stavanger tingrett kom til at det var et svært høyt antall filer med ulovlig materiale som viser overgrep mot til dels små barn.

Retten kom videre til at omfanget var så høyt at det i utgangspunktet kvalifiserte til ubetinget fengsel i omkring 12 måneder.

I formildende retning la retten vekt på 24-åringens uforbeholdne tilståelse.

LES OGSÅ: Daglig leder må i fengsel for overgrepsbilder

Ble gammel

Retten kom til at den i sterkt formildende retning skulle ta hensyn til den lange saksbehandlingen som foreligger i saken.

Det har gått tre år og åtte måneder siden 24-åringen erkjente straffskyld fram til saken ble oversendt til påtaleavgjørelse. «Siktede kan ikke lastes for tidsbruken», heter det videre i dommen.

Stavanger tingrett kom til at i denne saken foreligger det en grov krerenkelse av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel seks, som blant annet omhandler siktedes rettigheter i en straffesak. Dermed kom retten til at straffen på ni måneders fengsel  i sin helhet skulle gjøres betinget. Mannen fikk også inndratt datautstyr i form av en PC og to harddisker.

LES OGSÅ: Kvinne (33) dømt for busstopp-sex