Hadde 2,09 i promille

Mann kjørte rundt med høy promille.

Klokken 17.30 den 8. juli i fjor ble en 46 år gammel mann stoppet mens han kjørte bil på Tasta.

Blodprøve av mannen viste en promille på 2,09 omkring 45 minutter etter at kjøringen hadde funnet sted.

46-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

Straffen ble fengsel i 60 dager under forutsetning av han gjennomfører et promilleprogram. Han mistet også førerretten i fire år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

I tillegg ble han dømt til å betale en bot på 5000 kroner.