Hadde 1173 liter øl, 93 liter vodka, 27 liter whisky og 14.676 sigaretter

En 39 år gammel mann fra Polen innførte betydelige mengder med øl, brennevin og sigaretter uten å fortolle dette.

Da 39-åringen nylig møtte i Jæren tingrett kom han med en uforbeholden tilståelse og han samtykket til at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

Ifølge siktelsen innførte han forut for den 28. januar i fjor følgende til en adresse i Sandnes: 1173 liter øl, 93 liter vodka, 27 liter whisky og 14.676 sigaretter.

Dette ved at han bestilte varene fra Polen og fikk dem levert på adressen i Sandnes uten at de ble fortollet.

I tillegg ble han dømt for å ha hatt dopingmidler ved den samme adressen.

Også den 26. september 2016 innførte han dopingmidler fra Polen.

LES OGSÅ: Hadde 454 tusenlapper under madrassen – nå kan han se langt etter pengene

Til andre

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at det var overtredelsen av tolloven som var det mest alvorlige forholdet.

«Kvantumet av alkohol og sigaretter er så stort at spredningsfaren er overhengende. Dette er også bekreftet gjennom siktedes egen forklaring om at varene var ment for videreformidling til andre, hvilket er skjerpende for utmålingen», heter det i dommen fra Jæren tingrett.

Retten mente at overtredelsen av tolloven kvalifiserte til ubetinget fengsel på rundt 60 til 75 dager.

LES OGSÅ: Kvinne var på tur – fant smykker til 300.000 kroner

Eget bruk

Når det gjaldt dopingmidlene har 39-åringen forklart at dette var til eget bruk, men at omfanget var så stort at det også her var fare for spredning.

I formildende retning la retten vekt på 39-åringens uforbeholdne tilståelse og at saken hadde blitt liggende lenge hos politiet uten at 39-åringen kunne lastes for dette.

Dermed ble straffen satt til 75 dagers fengsel der 30 av disse ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Jæren tingrett kom også til at han skulle dømmes til å tåle inndragning av 1173 liter øl, 93 liter vodka, 27 liter whisky og 14.676 sigaretter til det offentlige. I tillegg ble han dømt til inndragning av 36.100 kroner som 39-åringen har innrømmet å være utbytte av straffbar handling.

LES OGSÅ: Tok pengene til samboeren bare noen timer etter at hun døde