Gulvfirma slått konkurs

Et firma som har drevet med gulv ble torsdag slått konkurs.

Det var Skatt Vest som begjærte at Myhre Gulv AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 452.766 kroner i utestående merverdiavgift.

Styreleder i Myhre Gulv AS sa i retten at han var usikker på om at beløpet var riktig, men erkjent å skylde Skatt Vest penger.

Han forklarte også at firmaet av aktiva har noen maskiner og en gammel bil, samt noe annen gjeld.

Myhre Gulv AS holder til på Grannes og har blant annet drevet med gulvsliping og annet gulvarbeid og omsatte i 2016 for 3,4 millioner kroner.

LES OGSÅ: Gulvfirma slått konkurs

Firmaet fikk samme år et negativt resultat før skatt på 496.000 kroner.

Driften av Myhre Gulv AS var fram til torsdag igangværende og firmaet har hatt to ansatte.

Stavanger tingrett la til grunn at Skatt Vest har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste også at det er holdt utleggsforretning mot Myhre Gulv AS med intet til utlegg.

Dermed ble det lagt til grunn at firmaet var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 30. august i år.

LES OGSÅ: Elektrobutikk har gått konkurs