Foto: Tore Bruland

Glassmesterfirma gikk konkurs

Torsdag var det slutt for et glassmesterfirma i distriktet.

Det var Hjortland Glass Stavanger AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Hjortland Glass Stavanger AS har holdt til på Hundvåg og har drevet blant annet drevet med vinduer, dører, glassrekkverk, dusjløsninger og annet glassarbeid.

Firmaet omsatte for 186.000 kroner i 2017 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 46.000 kroner.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

LES OGSÅ: Treningssenter gikk konkurs

Retten kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 5. mars i år.

LES OGSÅ: Ølfirma gikk konkurs