Annonse

Glassfirma har gått konkurs

Tirsdag gikk et glassfirma i distriktet konkurs.

Annonse
Roganytt

Det var firmaet Pegassus AS som var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Firmaet som har holdt til på Klepp har drevet glassløsninger til interiør og eksteriør og har også hatt en blikkenslageravdeling.

LES OGSÅ: Selskap bak båtbutikk konkurs

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 2.997.000 kroner og at selskapets aktiva som i det vesentligste består av driftsløsøre og varelager med en anslått verdi på 1,6 millioner kroner.

Pegassus AS har hatt fem ansatte og omsatte i 2015 for 13 millioner kroner.

LES OGSÅ: Bilfirma har gått konkurs

Resultat før skatt samme år var på 638.000 kroner.

Retten la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Pegassus AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

LES OGSÅ: Selskap bak båtbutikk konkurs

Stavanger tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

LES OGSÅ: Selskap bak kaffebar konkurs

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling er berammet den 21. juni i år.

Annonse