Jæren tingrett. Foto: NTB/Scanpix

Glassfirma gikk konkurs

Slutt for et firma som har drevet med glass.

Det var firmaet Gt Glass AS som var i Jæren tingrett og begjærte oppbud.

Gt Glass AS har holdt til på Ålgård og opplyste i retten å ha en gjeld på 269.874 kroner og aktiva med en samlet anslått verdi på 4500 kroner.

Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

LES OGSÅ: Nattklubb gikk konkurs

Retten kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Carianne Holstein Bull er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 17. april.

LES OGSÅ: Pizza- og grillsted har gått konkurs

LES OGSÅ: Butikk i kjøpesenter gikk konkurs