Glass- og fasadefirma konkurs

Et firma som har drevet med glassarbeid har gått konkurs.

Det var firmaet Hus & Fasadeservice AS som tirsdag var i Jæren tingrett og meldte oppbud. Firmaet har holdt til i Sandnes og har drevet med glassarbeid på bygninger.

Ifølge Hus & Fasadeservice AS er den samlede gjelden på 550.000 kroner og aktiva har en anslått verdi på 40.000 kroner.

Firmaet omsatte for litt over to millioner kroner i 2017 og fikk samme år et negativt resultat på 460.000 kroner.

Advokat Kjell Holst Sæther er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt i Jæren tingrett den 11. juni.

LES OGSÅ: Bilfirma slått konkurs

LES OGSÅ: Kjøreskole slått konkurs