Gikk konkurs med en gjeld på 7298 kroner

Var i retten og ba om å bli slått konkurs.

Det var firmaet Life Inspiration AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Der opplyste firmaet at den samlede gjelden var 7298 kroner og at selskapets aktiva er uten verdi.

Life Inspiration AS har holdt til i Stavanger og har drevet med kursing, coaching og undervisning.

LES OGSÅ: Energifirma slått konkurs

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Erik Årstad er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 27. januar neste år.

LES OGSÅ: Frisørsalong slått konkurs

LES OGSÅ: Båtsenter gikk konkurs