Giftig kjemikalie har lekket ut i industribygg

Meldte om stor brann- og eksposjonsfare. Vurderte også evakuering av nærliggende område.

Lekkasjen fant sted litt over klokken 18.00 i et industribygg på Finnestad i Stavanger.

Nødetatene har rykket ut til melding om lekkasje av omkring 100 liter tynner inne i et industribygg, meldte politiet.

Ifølge Steinar Knudsen, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt er industribygget innegjerdet.

– Vårt viktigste anliggende er at ingen får dette giftige stoffet i seg, sier Knudsen til RA.

Klokken 18.30 melder politiet følgende: – Ny info fra stedet, stor brann- og eksplosjonsfare. Brannvesenet skumlegger aktuelt område. Avventer eventuell evakuering av nærliggende område. Foreløpig ikke nødvendig da det ikke er registrert gass i området.

En halvtime senere kom det ny oppdatering fra politiet om at området er skumlagt og brann- og eksplosjonsfaren er sterkt redusert.

– Ingen evakuering nødvendig. De ansatte på bedriften er samlet på sikkert område og blir ivaretatt. Brannvesenet arbeider ennå på stedet, meldte politiet.

Ifølge Store medisinske leksikon er tynner er en løsemiddelblanding som brukes for å gjøre lakk og maling mer flytende, for eksempel for bruk i sprøytemaling og -lakkering, og til å rengjøre påføringsredskapene etter bruk. Eksempler er white spirit for oljemalinger og lynol for blant annet celluloselakker eller malinger til metall. Samme tynner er egentlig løsemiddelet som er basis for gjeldende produkt.

Tynnere er som regel meget flyktige og medfører helserisiko på grunn av de høye konsentrasjonene som oppstår i luften, spesielt ved sprøytemaling eller -lakkering. Tynnere misbrukes også som rusmiddel.