Gave- og interiørbutikk i Stadionparken konkurs

Fire ansatte mister jobben i forbindelse med at Drøm AS er konkurs.

Mandag var Drøm AS, som holder til i Stadionparken på Hinna, i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Oppbudet var besluttet av styret, og Drøm AS oppga å ha 590.000 kroner i gjeld mens aktiva er på 320.000 kroner.

Fire ansatte mister jobben som følge av konkursen.

Retten kom til at Drøm AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta begjæringen til følge var til stede.

Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer, og skiftesamling vil bli avholdt 7. mars i år.