Gatekjøkken gikk konkurs – innehaveren må i fengsel

Må i fengsel og fikk inndratt 26.000 kroner.

En mann møtte nylig i Stavanger tingrett tiltalt for overtredelser av bokføringsloven.

Tiltalen lød i egenskap å være reell daglig leder og styreleder i gatekjøkkenet i distriktet unnlot han å føre eller sørge for å få ført løpende og fullstendige regnskapsopplysninger.

Dette skal ha funnet sted i en periode på nesten to år fram til gatekjøkkenet gikk konkurs.

Ifølge tiltalen var det snakk om bilag som ikke er ført og/eller ført vesentlig for seint.

LES OGSÅ: Konkurs mann førte ikke regnskap

Ifølge tiltalen var gatekjøkkenet merverdiavgiftspliktig og var pliktet til å levere merverdiavgiftsoppgaver annenhver måned.

I dette tilfellet skal disse ha vært betydelig forsinket, inntil fire måneder og da mangelfull ved blant annet manglende bilag og manglende nummerering av bilag.

Mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i retten.

Retten viste til at allmennpreventive hensyn står sentralt i slike saker og at hele systemet når det gjelder regnskapsførsel er basert på tillit til de næringsdrivende og at bokførte opplysninger er korrekte. «Det får store samfunnsmessige konsekvenser om systemet ikke mottar korrekte opplysninger vedrørende virksomheten», heter det i dommen.

Retten viste også at boinnberetningen viste at det hadde vært en betydelig omsetning på 3,9 millioner kroner i de to årene.

Retten kom til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 21 dager. Han fikk også inndratt 26.000 kroner til fordel for statskassen.

LES OGSÅ: – Konkurs mann (52) underslo syv millioner kroner