Gatekjøkken gikk konkurs

Mandag var det slutt for et gatekjøkken som har solgt pizza, grillmat og kebab.

Det var firmaet Clover AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Clover AS har Tex & Turk Pizza and Grill i Lagårdsveien 75 og der har det både vært pizza, grillmat, kebab og hamburger på menyen.

Firmaet opplyste at den samlede gjelden er på 300.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på null kroner.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

LES OGSÅ: Hotell slått konkurs

Stavanger tingrett kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Det ble også lagt til grunn at  betalingsvanskene ikke er av forbigående art. Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Marie Eltervaag er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 9. mars.

LES OGSÅ: Må betale 868.324 kroner etter konkurs

LES OGSÅ: Slått konkurs med en gjeld på 449.866 kroner