Gardinfirma slått konkurs av kemneren

Onsdag var det slutt for et firma som har drevet med gardiner.

Det var Kemneren i Stavanger som begjærte at firmaet Gardintrylleriet AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 181.119 kroner som har sin bakgrunn i skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og gebyrer.

Gardintrylleriet AS hadde onsdag allerede fått en utsettelse på to uker for å forsøke en dialog med et annet firma om overdragelse av virksomheten. En slik avtale kom imidlertid ikke i stand fordi risikoen var for stor.

Gardintrylleriet AS har holdt til i Nesflåtveien på Mariero og omsatte i 2018 for nesten 1,2 millioner kroner. Firmaet fikk samme år et negativt resultat før skatt på 88.000 kroner.

LES OGSÅ: Slått konkurs av konkursbo etter at elektrikerfirma gikk konkurs

Virksomheten av firmaet var fram til onsdag igangværende, men skyldneren kan ikke se at firmaet klarer å gjøre opp gjelden. Gardintrylleriet AS erkjente også å være insolvent.

Stavanger tingrett la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste også til at det er holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg.

Dermed ble det lagt til grunn at Gardintrylleriet AS var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 14. november i år.

LES OGSÅ: Spisested gikk konkurs

LES OGSÅ: Ølsted gikk konkurs