Finans Norge spår at kontantene vil forsvinne fra det norske samfunnet.

Gårdbruker gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Fredag var det slutt for en gårdbruker på Jæren.

Mannen har drevet et enkeltpersonforetak som har drevet med melkeproduksjon, og i Jæren tingrett ble det opplyst at den samlede gjelden er på 2,4 millioner kroner.

Det ble også opplyst at aktiva har en anslått verdi på 150.000 kroner.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet antas å være ut av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

LES OGSÅ: Jernvarebutikk konkurs

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 21. april.

LES OGSÅ: Jernbanefirma slått konkurs

LES OGSÅ: Firma gikk konkurs før det fikk startet opp