Frisørsalong gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var firmaet Eirin AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Firmaet har drevet frisørsalongen Floke Stavanger som har hatt tilhold i Klubbgata i Stavanger. 

I retten ble det opplyst at gjelden er på 380.000 kroner og firmaets aktiva er anslått til liten eller ingen verdi.

Frisørsalongen omsatte for litt over 1,2 millioner kroner i 2018 og fikk samme år et negativt resultat på 122.000 kroner.

LES OGSÅ: Firmaet til artist gikk konkurs

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Retten kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede. 

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt den 15. mai.

LES OGSÅ: Firmaet til artist gikk konkurs

LES OGSÅ: Bilfirma slått konkurs av Skatteetaten