Frisør slått konkurs

Flyttet ut av landet – betalte ikke gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at en 44 år gammel mann ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på             134.810 kroner i skyldig moms.

Mannen har drevet en frisørsalong i Sandnes som et enkeltpersonforetak og møtte ikke i fredagens rettsmøte i Jæren tingrett.

Ifølge kjennelsen fra retten er 44-åringen registrert som utvandret i folkeregisteret, og har ikke kjent adresse i utlandet.

LES OGSÅ: Campingplass gikk konkurs

” Saksøkte har ikke møtt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det ble den 08.10.2020 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger dermed presumsjon for at skyldneren er insolvent jf. konkursloven $ 62. Det er ikke grunn til h anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent” heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt den 22. desember.

LES OGSÅ: Borefirma gikk konkurs – 55 mister jobben

LES OGSÅ: Dagligvarefirma slått konkurs