Fraktet 28 tonn i nedslitt lastebil

Vegvesenet hadde nattkontroll på E 39. Der kom de over dette vogntoget.

Det utenlandske vogntoget ble stanset av Statens vegvesens kontrollører som var ute i nattens mulm og mørke ved Krossmoen på E 39 natt til tirsdag.

Vogntoget var, ifølge vegvesenets rapport, på vei fra Karmøy fullastet med aluminium.

– Kjøretøyet var nedslitt og i så dårlig stand at det ikke tillates brukt på veien i Norge med last. 28 tonn må lastes over på et mer egnet kjøretøy før lasten kan fraktes videre, skriver Statens vegvesen i sin kontrollrapport, og legger til at kjøper og befrakter av godset vil bli kontaktet. 

Flere kjøreforbud

I løpet av nattkontrollen var 24 kjøretøy innom kontrollplassen på E 39 og seks kjøretøy ble plukket ut for nærmere kontroll.

Av disse fikk to vogntog kjøreforbud grunnet stor slitasje i tilhengerdraget sitt, mens ett vogntog fikk kjøreforbud da sidedørene ikke lot seg lukke grunnet mer last enn det var plass til.