Fotograf gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var firmaet Steinbru AS som var i Jæren tingrett og begjærte oppbud.

Firmaet har holdt til i Langgata i Sandnes og har drevet med fotografering rettet mot brylluper, reklame- og markedsfotografering, familieportretter med mer.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er 140.359 kroner og at selskapets aktiva har en  anslått verdi på 22.500 kroner.

LES OGSÅ: Transportfirma slått konkurs

Firmaet omsatte for 276.000 kroner i 2019 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 112.000 kroner.

”Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede”, heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

Advokat Andreas Haukland Westlye er oppnevnt som bostyrer. 

Skiftesamling vil bli holdt 21. desember.

LES OGSÅ: Borefirma gikk konkurs – 55 mister jobben

LES OGSÅ: Byggefirma ble slått konkurs