Finans Norge spår at kontantene vil forsvinne fra det norske samfunnet.

Fotobutikk gikk konkurs

Klarte ikke lenger å betjene gjelden.

Det var Fotohuset Egersund AS som var i Dalane tingrett og begjærte oppbud.

Fotohuset Egersund AS har drevet butikken Elite Foto i Kirkegaten i Egersund.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på to millioner kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 350.000 kroner.

Butikken omsatte for litt over to millioner kroner i 2018 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 238.000 kroner.

LES OGSÅ: Lyse-firma gikk konkurs

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Dalane tingrett kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Angeline Haraldsen Riis er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 13. august.

LES OGSÅ: Bilverksted gikk konkurs

LES OGSÅ: Rørleggerfirma gikk konkurs