Forsvunnet innehaver av malerfirma er slått konkurs

Torsdag var det slutt for et malerfirma i Sandnes.

Roganytt

Det var Skatt Vest som begjærte at boet til en 31 år gammel mann ble tatt under rettens behandling som konkursbo.

Bakgrunnen for det var et krav på 213.160 kroner i utestående moms og skatt.

LES OGSÅ: Simex er konkurs

31-åringen møtte ikke til rettsmøtet og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

Jæren tingrett viste til at konkursbegjæringen og innkallingen til rettsmøtet var lovlig forkynt for skyldneren.

LES OGSÅ: Transportfirma på Nærbø er konkurs

Dokumentene er sendt til 31-åringens sist kjente adresse, men har kommet i retur.

Dokumentene er også forkynt vi stevnevitne, som fikk opplysninger av tidligere utleier om at skyldneren trolig oppholder seg i utlandet.

LES OGSÅ: Dagligvarebutikk i Sandnes er konkurs

Retten la dette til grunn og kom til at vilkårene for unnlatelse av forkynning er oppfylt.

Jæren tingrett kom til at det ikke er grunn til å anta at 31-åringen kan gjøre opp gjelden med egne eiendeler eller inntekter – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

LES OGSÅ: Nettbutikk med barneklær er konkurs

1. juni i år ble det holdt utleggsforretning mot 31-åringen med intet til utlegg.

Retten kom til at han var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Kjell Holst Sæther er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt den 13. oktober.