Forsvunnet innehaver av malerfirma er slått konkurs

Torsdag var det slutt for et malerfirma i Sandnes.

Det var Skatt Vest som begjærte at boet til en 31 år gammel mann ble tatt under rettens behandling som konkursbo.

Bakgrunnen for det var et krav på 213.160 kroner i utestående moms og skatt.

LES OGSÅ: Simex er konkurs

31-åringen møtte ikke til rettsmøtet og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

Jæren tingrett viste til at konkursbegjæringen og innkallingen til rettsmøtet var lovlig forkynt for skyldneren.

LES OGSÅ: Transportfirma på Nærbø er konkurs

Dokumentene er sendt til 31-åringens sist kjente adresse, men har kommet i retur.

Dokumentene er også forkynt vi stevnevitne, som fikk opplysninger av tidligere utleier om at skyldneren trolig oppholder seg i utlandet.

LES OGSÅ: Dagligvarebutikk i Sandnes er konkurs

Retten la dette til grunn og kom til at vilkårene for unnlatelse av forkynning er oppfylt.

Jæren tingrett kom til at det ikke er grunn til å anta at 31-åringen kan gjøre opp gjelden med egne eiendeler eller inntekter – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

LES OGSÅ: Nettbutikk med barneklær er konkurs

1. juni i år ble det holdt utleggsforretning mot 31-åringen med intet til utlegg.

Retten kom til at han var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Kjell Holst Sæther er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt den 13. oktober.