Forsvunnet innehaver av byggefirma slått konkurs

Et byggefirma i distriktet gikk tirsdag konkurs.

Det var Skatt Vest og Skatteoppkrever utland/International Tax Collection Office som begjærte at en 44 år gammel mann fra Sandnes ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det er at han skylder 322.880 kroner i merverdiavgift.

LES OGSÅ: Bilfirma har gått konkurs

I tillegg skylder han Skatteoppkrever Utland 303.730 i skatt. Det samlede kravet utgjør 626.730 kroner.

44-åringen har drevet et byggefirma i Sandnes som et enkeltpersonforetak.

44-åringen møtte ikke til tirsdagens rettsmøte i Jæren tingrett.

LES OGSÅ: Ski- og brettskole slått konkurs

Der kom det også fram at innkallingen til rettsmøtet ikke er forkynt for 44-åringen.

Namsmannen har opplyst at de har forsøkt å ringe og sende tekstmeldinger til 44-åringen, uten at de har fått kontakt.

De har også vært på 44-åringens boligadresse, der det ser ut som om boligen er fraflyttet.

LES OGSÅ: Møbelmontør slått konkurs

Namsmannen har også vært på en annen adresse for å få tak i 44-åringen, men der kjente ikke huseieren til vedkommende.

Retten kom til at forkynning kunne unnlates i denne saken.

Det ble eller vist til at det var holdt utleggsforretning mot 44-åringen med intet til utlegg.

LES OGSÅ: Bakeri har gått konkurs

Retten kom videre til at han var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 3. oktober i år.

LES OGSÅ: Restaurant har gått konkurs