Forsøkte å låne penger, men kom ikke i mål. Dermed ble han slått konkurs

Klarte ikke å betale gjelden til Skatteetaten og skatteoppkreveren.

Det var Skatteetaten og Skatteoppkreveren i Sola som begjærte at en mann i 40-årene ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav fra Skatteetaten på 150.554 kroner fra Skatteetaten og 469.196 til kemneren. Det samlede kravet er på 619.740 kroner.

Mannen har hatt et enkeltpersonforetak der han har drevet i bransjen annen teknisk konsulentvirksomhet.

Mannen har allerede møtt i retten i forbindelse med konkursbegjæringen, men fikk da utsettelse på å betale kravet.

LES OGSÅ: Byggefirma slått konkurs av Skatteetaten

I forbindelse med tirsdagens rettsmøte forklarte han at han hadde snakket med kunder, undersøkt fordringer og mulighet for lån fra familie og kjæreste.

Han anmodet retten om en kort utsettelse for å avklare om endelig mulighet for lån.

Skatteetaten motsatte seg utsettelse og viste til at det ikke foreligger noen konkrete holdepunkter for mulighet for lån.

Stavanger tingrett viste til at det er holdt utleggsforretning mot skyldneren der det ikke ble funnet tilstrekkelige midler til å betjene kravet.

Dermed la retten til grunn at mannen var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 22. november i år.

LES OGSÅ: Konkurs mann må punge ut til bank

LES OGSÅ: Slo mann konkurs da han ikke fikk pengene sine