– Forsøkte å drepe mann med balltre

En 24 år gammel mann fra Stavanger er siktet for drapsforsøk etter at han skal ha forsøkt å drepe en mann med et balltre.

24-åringen ble torsdag framstilt for ny fengsling i Stavanger tingrett, skjønt den grove voldsepisoden fant sted 18. august i år.

– Grunnen til at vi har bedt om ny fengsling er at 24-åringen skal løslates etter å ha sonet en kortere dom på 57 dager, sier politiadvokat Lars Ole Berge til RA.

Berge sier at politiet mener at det fortsatt er gjentakelsesfare.

– Saken er etterforsket ferdig og oversendt til Rogaland statsadvokatembeter for påtaleavgjørelse, sier Berge.

LES OGSÅ: Tok p-bot til retten – det skulle han ikke ha gjort

Fornærmede er en 39 år gammel mann, og ifølge Berge skjedde volden hjemme hos fornærmede.

– Det har oppstått en uoverensstemmelse mellom de to, og den endte med at 24-åringen utøvde grov vold mot fornærmede med et balltre. Skadene var livstruende og endte med at fornærmede fikk betydelige hodeskader, sier Berge.

Begge de involverte i saken har tilknytning til narkotikamiljøet i distriktet.

Berge la ned påstand om at 24-åringen ble fengslet i fire uker, men fikk bare medhold i at han i første omgang kunne holdes fengslet i fire uker.

LES OGSÅ: Butikk i Tvedtsenteret er konkurs

Stavanger tingrett kom til at det fortsatt var skjellig grunn til mistanke, og at mistankegrunnlaget ikke var svekket siden han ble fengslet i august.

– Fare for omgivelsene

Retten kom også til at det var gjentakelsesfare, og viste til at 24-åringen var en fare for omgivelsene når han ruser seg.

«Selv om siktede har vært rusfri de fem månedene han har vært fengslet, er det etter rettens vurdering sterk grad av sannsynlighet for at siktede på ny vil begynne å ruse seg, og som en følge av det sterk grad av sannsynlighet for at han begår ny kriminalitet», heter det i fengslingskjennelsen.

– Ruser seg etter kort tid

I den forbindelse ble det vist til at 24-åringen tidligere har vært rusfri over lengre perioder i forbindelse med fengselsopphold og annet, men at han etter kort tid har begynt å ruse seg igjen etter at han har sluppet ut.

LES OGSÅ: – Møllehagen-rektor har unndratt 21,2 millioner kroner

Retten viste også til at dette ble styrket av at 24-åringen ikke har brukt tiden i fengselet til å få en plass på et varig bosted, behandlingsopplegg eller videre oppfølgning når han slippes ut.

Retten kom også til at videre fengsling ikke var et uforholdsmessig inngrep og viste til sakens alvor, den klare gjentakelsesfaren og forventet straff dersom 24-åringen blir dømt etter siktelsen.

Statsadvokat Arvid Malde sier at det trolig vil foreligge en påtaleavgjørelse i løpet av neste uke.