Forskalingsfirma konkurs

Forskalingsfirma i Sandnes er ute av stand til å gjøre opp for seg.

Komplett Forskaling AS har begjært seg selv konkurs. Selskapet har oppgitt til Jæren tingrett at de har en gjeld på 802.000 kroner og at de ikke har noen eiendeler.

Virksomheten er innstilt og alle de ansatte er oppsagt.

Dermed antar tingretten at selskapet er ute av stand til å dekke sine forpliktelser og at betalingsvanskene ikke er av en forbigående art.

Komplett Forskaling AS taes dermed under behandling som konkursbo.