Finans Norge spår at kontantene vil forsvinne fra det norske samfunnet.

Forsikringsfirma gikk konkurs

Hadde et resultat på 4,4 millioner kroner i fjor. Fredag gikk firmaet konkurs.

Det var Forsikringskontoret AS som fredag var i Jæren tingrett og begjærte oppbud.

Forsikringsfirmaet har holdt til i Luramyrveien 19 på Forus.

Forsikringskontoret AS omsatte i 2019 for 10,5 millioner kroner og fikk samme år et resultat før skatt på 4,4 millioner kroner.

Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

LES OGSÅ: Bilverksted gikk konkurs

Retten kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

I tillegg la retten til grunn at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 18. august.

LES OGSÅ: Spisested gikk konkurs

LES OGSÅ: Fotobutikk gikk konkurs