Forhandler av båtutstyr har gått konkurs

Fredag var det slutt for en av de største forhandlerne av båtutstyr i distriktet.

Det var Jama Marina AS som var i Stavanger tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.

Oppbudet var besluttet av styret i selskapet og i retten ble det opplyst at Jama Marina AS har en samlet gjeld på 3,5 millioner kroner.

LES OGSÅ: Forhandler av luksusbåter har gått konkurs

Selskapets aktiva har en anslått verdi på omkring 600.000 kroner.

Jama Marina AS holder til i Sandviksveien 8 i Hillevåg og skriver på sine egne nettsider at de ble stiftet i 1990 og siden da vokst til å bli den største aktøren i salg av båtutstyr i Rogaland.

Jama Marina AS hadde i 2015 en omsetning på 9,2 millioner kroner.

LES OGSÅ: Båtfirma har gått konkurs

Samme år var resulatet på 20.000 kroner.

Ifølge Jama Marina AS har virksomheten vært igangværende fram til oppbudet og butikken har hatt tre ansatte.

LES OGSÅ: Båtsenter i Hillevåg har gått konkurs

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og videre at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er til stede.

LES OGSÅ: Krav på én milliard etter Lunde-konkurser

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 21. april i år.