Flyttebyrå konkurs

Et flyttebyrå har vært i Jæren tingrett og meldt oppbud med 800.000 kroner i gjeld.

Det er firmaet Flyttebox AS i Gamleveien som er konkurs.

Selskapet har drevet med flyttetjenester for privat og næringslivet.

I tillegg har Flyttebox drevet med lagring og flyttevask.

15 personer har vært ansatt i firmaet.

LES OGSÅ: Entreprenørfirma konkurs

I konkurskjennelse fra Jæren tingrett blir det opplyst at alle de ansatte i firmaet er oppsagt.

Den samlede gjelden er på 800.000 kroner, mens aktiva er en Toyota Yaris med en salgsverdi på omkring 10.000 kroner.

LES OGSÅ: Butikk i Tasta Senter konkurs

Retten la opplysningene fra Flyttebox AS til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

«Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene er etter konkursloven for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling er berammet til den 18. mars i år.

LES OGSÅ: Rudis Smoothie konkurs – 12 ansatte mister jobben