Fra trafikkontroll på Kvernevikveien. Foto: Arnstein Stangeland

Flere fikk gebyr i trafikkontroller

Flere bilførere fikk gebyrer i forbindelse med at Statens vegvesen hadde kontroller tirsdag

Trafikkontrollen ble avholdt som mobil-trafikkontroll i Stavanger-området mandag mellom klokken 07.00 og 15.00 tirsdag. Det var i alt 20 kjøretøy som ble kontrollert. Statens Vegvesen hadde fokus på dokumentkontroll, teknisk tilstandskontroll, vinterutrustningskontroll (kontroll av snøkjettinger og vintermerkede dekk ), lastsikring og vektkontroll.

Dokumentkontrollen viste at to sjåfører kjørte uten å medbringe vognkort, resultatet ble trafikkgebyr på 500 kroner til hver av sjåførene.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på tre kjøretøy, resultatet ble kontrollrapport/mangellapp med kort frist for utbedring av feilene.

LES OGSÅ: Her sa Vegvesenet stopp

Det var to sjåfører som ikke hadde medbrakt snøkjettinger ved kjøring i vinterperiode og det ble dermed ilagt trafikkgebyr på 1000 kroner til hver av dem.

En sjåfør fikk trafikkgebyr på grunn av kjøring med kjøretøy over 3500 kg i vinterperiode med dekk som ikke var merket som vinterdekk.

Vektkontrollen avdekket i dag ingen overlast på de kjøretøykombinasjoner som ble kontrollveid.

To sjåfører som i dag ble stanset i trafikkontrollen måtte justere ut underkjøringshinderet bak på bilen på grunn av at det var for stort overheng bak på kjøretøyet.

Lovverket tillater maksimalt overheng på 40 centimeter fra underkjøringshinderet til bilens/vekselflakets bakre begrensning.

Kontrollen av lastsikring ga kjøreforbud til to sjåfører på grunn av for dårlig sikring, lasten måtte sikres forsvarlig/forskriftsmessig før videre kjøring.

LES OGSÅ: Dette slo Vegvesenet ned på