Firma som har produsert stålkonstruksjoner slått konkurs

Skyldte penger til Skatteetaten og Jæren kemnerkontor.

Det var Skatteetaten og Jæren kemnerkontor som begjærte at firmaet Tritec Group AS ble slått konkurs.

Firmaet har holdt til på Bryne og har drevet med utvikle og produsere avanserte stålkonstruksjoner for det globale offshore- og maritime markedet. Firmaet har hatt fabrikker i Polen. I tillegg har Tritec Group AS hatt egen engineeringsavdeling som driver produktutvikling samt engineering for kunder.

Bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav på 1.000.002 kroner i skyldig skatt og moms.

Tritec Group AS bestred ikke kravet og opplyste at de ikke kan betale kravet nå.

LES OGSÅ: Murmesterfirma gikk konkurs

Likevel ble det lagt ned påstand om at firmaet ikke er insolvent, at selskapets egenkapital er positiv og at det er inngått en kontrakt om salg av firmaets eiendeler til en verdi som overstiger selskapets gjeld – og at selskapet er kortsiktig illikvid.

Firmaet omsatte for 16,8 millioner kroner i 2018 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på nesten 1,8 millioner kroner.

I en skriftlig redegjørelse fra Tritec Group AS ble det vist til at de i forbindelse med konkurs hos to av hovedleverandørene ble Tritec Group AS satt i en situasjon hvor fortsatt drift av eksisterende modell ikke lenger var mulig. Alle ansatte ble sagt og selskapet startet reorganisert. Ifølge Tritec Group AS har det positiv resultatutvikling i selskapet siden september i fjor.

Tritec Group AS motsatte seg åpning av konkurs og ba i onsdagens rettsmøte om å få to ukers utsettelse av behandling av konkursbegjæringen.

LES OGSÅ: Interiørfirma gikk konkurs

Det ville ikke Skatteetaten, som viste til at selskapet i fjor sommer fikk en betalingsavtale, at den er misligholdt, at misligholdet har vart over tid og at saksøkte har hatt god anledning til å gjøre opp for seg – uten at dette har skjedd.

Jæren tingrett fant ikke grunn til å utsette saken. Retten kom også til at Tritec Group AS er insolvent og at denne ikke er forbigående.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Per Trygve Sekse er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt 1. april i år.

LES OGSÅ: Maskinentreprenør slått konkurs av entreprenør

LES OGSÅ: Kjøkkenbutikk på kjøpesenter konkurs