Firma som har levert utstyr til landbruket slått konkurs

Klarte ikke å betale skatt og avgifter.

Like før helgen var det slutt for Nærbø-firmaet Jern Mike AS.

Jern Mike AS er det juridiske navnet til Poda Jæren som blant annet har levert strømgjerder og annet utstyr til landbruket.

Det var Skatt Vest og Jæren kemnerkontor som begjærte Jern Mike AS konkurs og bakgrunnen for det var et samlet krav på 421.127 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Styreleder i Jern Mike AS opplyste i retten å ha en utestående fordring på 416.098 kroner som forfalt i august.

Han opplyste også at betalingen var tilbakeholdt på grunn av reklamasjon som nå er utbedret.

LES OGSÅ: Sikkerhetsfirma gikk konkurs

Ifølge styrelederen visste han ikke når han fikk disse pengene og at det kan være fra nå eller om 30 dager.

Firmaet har hatt tre ansatte og styrelederen motsatte seg at det ble åpnet konkurs i selskapet.

Jæren tingrett kom til saksøkerne har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste også til at Jern Mike AS har erkjent å være insolvent og la til grunn at firmaet var insolvent.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 25. oktober.

LES OGSÅ: Vaktmesterfirma slått konkurs