Jæren tingrett.

Firma som har levert mat gikk konkurs

Et firma som blant annet har levert mat hjem til folk har gått konkurs.

Det var firmaet Matvalget AS som onsdag var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Firmaet har drevet med catering der de også har levert middagsmat til privatpersoner.

Firmaet holder til i Sandnes og i retten ble det opplyst at den samlede gjelden er 240.000 kroner og at aktiva har en anslått verdi på 15.000 kroner.

Jæren tingrett kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

LES OGSÅ: Campingplass har gått konkurs

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Kjell Holst Sæther er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 12. juni.

LES OGSÅ: Matbutikk legger ned