Stavanger tingrett: Foto: Tore Bruland

Firma som har drevet med underholding gikk konkurs

Onsdag var det slutt for et firma som har drevet med underholdning

Det var firmaet Sabor & Entertainment AS som var i Stavanger tingrett onsdag og meldte oppbud.

Sabor & Entertainment AS har drevet med underholdning på spansk rettet mot den spansktalende delen av befolkningen i Stavanger-distriktet.

Skyldneren har opplyst at den samlede gjelden er på kr 24.360 kroner og at firmaet ikke har noen verdier.

LES OGSÅ: Matbutikk gikk konkurs

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet er ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var stede.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 15. august i år.

LES OGSÅ: Malerfirma slått konkurs