Firma med helse- og velværeprodukter er konkurs

Et firma som har solgt produkter fra Forever Living Products er konkurs.

Det var Skatt Vest AS og Kemneren i Stavanger som begjærte at boet til selskapet Joda Invest AS ble tatt under rettens behandling som konkursbo.

Bakgrunnen for det var et krav på 291.048 kroner som har sin bakgrunn i skyldig merverdiavgift og skatt.

Ifølge advokat Hege Merete Oftedal som er oppnevnt som bostyrer i forbindelse med konkursen har Joda Invest AS drevet med salg av produkter fra Forever Living Products.

LES OGSÅ: Akropolis fortsetter driften etter konkurs

Forever Living omsetter sine produkter gjennom et nettverk av selvstendige produktkonsulenter. Disse er organisert i en hierarkisk struktur etter MLM-prinsippet, og mottar provisjoner på omsetningen som de skaper.

Innehaver av Joda Invest AS møtte ikke til rettsmøtet og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

LES OGSÅ: Restaurant i Stavanger har gått konkurs

Stavanger tingrett kom til at konkursbegjæringen og innkallingen til rettsmøtet var lovlig forkynt og at rettsmøtet skulle avholdes.

Retten kom også til at det ikke var grunn til å anta at Joda Invest var i stand til å gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

LES OGSÅ: Restaurant på Bryne har gått konkurs

Vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var dermed til stede.

Skiftesamling vil bli avholdt den 10. januar 2017.