Jæren tingrett. Foto: NTB/Scanpix

Firma gikk konkurs igjen

16. september gikk et firma i distriktet konkurs. Mandag ble det åpnet ny konkurs i det samme firmaet.

Det var Gjesdal Pels AS som var Jæren tingrett og meldte oppbud.

Gjesdal Pels AS har drevet med oppdrett av mink i Sandnes.

LES OGSÅ: Pelsdyroppdretter er slått konkurs

16. september i fjor ble Gjesdal Pels AS slått konkurs med en gjeld til det offentlige på 947.997 kroner.

31. januar i år ble bobehandlingen innstilt i forbindelse med at boets midler ble levert tilbake til skyldneren til fri rådighet.

LES OGSÅ: Webfirma slått konkurs

Mandag var det imidlertid helt slutt for Gjesdal Pels AS i forbindelse med at firmaet var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Der ble det opplyst at den samlede gjelden er på 1,5 millioner kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 181.000 kroner.

LES OGSÅ: Butikk i Amfi Vågen har gått konkurs

Gjesdal Pels AS hadde i 2015 en omsetning på 15,1 millioner kroner.

Samme år hadde firmaet et negativt resultat på 5,4 millioner kroner før skatt.

LES OGSÅ: Elektrikerfirma har gått konkurs

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følger var til stede.

LES OGSÅ: Sveisefirma gikk konkurs

Advokat Tor Inge Borgersen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 16. august i år.