Fikk varmgang i bremser – flere vogntog fikk bruks- og kjøreforbud

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland søndag kveld,

Resultatet var følgende:

Fem kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig/forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring. 

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. To sjåfører fikk skriftlig advarsel grunnet pauser, døgnhvil og feil bruk av fartsskriver.

Ett vogntog med farlig gods fikk kjøreforbud grunnet meglende faresedler og løse containerfester.

LES OGSÅ: Ble stoppet etter å ha kjørt med denne lasten

Ett vogntog fikk bruksforbud på grunn av varmgang i bremser.

Ett vogntog fikk bruksforbud på grunn av overlast og at trekkbilen hadde for lite vekt på styreaksel. Sjåføren måtte omlaste til tillatt vekt av aksel/akselkombinasjon uten lastmargin.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på to kjøretøy. Manglene gikk ut på defekte bremser, underkjøringshinder, skarpe kanter, sprukket frontrute, ulovlig lys og defekt lys. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

LES OGSÅ: Kjørte rundt med denne lasten – fikk ikke kjøre videre

LES OGSÅ: Spesialtransport fikk kjøreforbud – hadde for lang last