Fikk overlastgebyr, blir anmeldt og måtte forlate landet uten last

Ni fikk kjøreforbud da Statens vegvesen hadde kontroll.

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon på E 39 ved Helleland torsdag kveld.

Av de 76 kjøretøyene som ble stoppet under kontrollen ble 12 tunge kjøretøy plukket ut til utvidet kontroll med disse kontrollreultatene:

Ett vogntog var lengre og tyngre en tillatt under kontrollen, kjøretøyet fikk bruksforbud og et overlastgebyr på 6250 kroner til bileier. Det var i tillegg manglende dokumentasjon på kabotasjetransporten noe som gjør at vongtoget må forlate landet uten last og eieren blir anmeldt for dette i etterkant.

Én tilhenger fikk bruksforbud grunnet manglende bremselys, føreren blir anmeldt etter statens vegvesen sine kontrollrutiner da det ikke var mulig og se om kjøretøyet bremset under kjøring.

LES OGSÅ: Fire tyske turister måtte ta taxi videre

Én massetransport fikk kjøreforbud grunnet overlast og et overlastgebyr på 4250 kroner.

Ett vogntog fikk bruksforbud og måtte laste av gods da føreren hadde lastet utover tillatt lastelengde.

Ett vogntog fikk bruksforbud grunnet dårlig stand på bremser.

Tre førere fikk bruksforbud grunnet dårlig sikring av godset sitt.

Det ble også skrevet 8 kontrollsedler på diverse tekniske mangler på de kontrollerte kjøretøyene.

LES OGSÅ: Må betale gebyr for å ha kjørt rundt med overlast

LES OGSÅ: Kjørte rundt med denne lasten