Fikk kjøreforbud og må betale for å ha kjørt med overlast

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted på E 39 ved Sokn kontrollstasjon mandag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Ett kjøretøy fikk kjøreforbud på grunn av lengde som var over lovlig lengde, noe som førte til at sjåføren måtte ordne opp i dette før videre kjøring.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig/forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

LES OGSÅ: Kjørte rundt med denne lasten

Ett vogntog fikk 2900 kroner i gebyr for overlast. Sjåføren måtte laste av/om før videre kjøring.

Det ble også gitt ett gebyr for mangel av dokument.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på ett kjøretøy, og det ble gitt kontrollrapport/mangellapp for utbedring av feilen.

Under mandagens kontroll ble det også uført kontroll på lette kjøretøy og varebiler med tung last. Resultatet var at én varebil med tilhenger var for tung. Det var snakk om 400 kilo over den lovlige vekten som den er registrert for, og sjåføren måtte avlaste bilen før videre kjøring.

LES OGSÅ: Kjørte rundt med 2400 liter flybensin på tilhenger uten bremser

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre med dette i vinduet