Foto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix

Fikk ikke lønn – ansatte slo entreprenørfirma konkurs

Ansatte fikk ikke lønnen de hadde krav på.

Det var to ansatte som begjærte at entreprenørfirmaet på Jæren ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et forfalt lønnskrav på 162.985 kroner.

I rettsmøtet som ble holdt i Jæren tingrett erkjente entreprenørfirmaet å skylde deler av kravet, men bestred også deler av det.

Entreprenørfirmaet opplyste at selskapets eiendeler er utstyr på lager som har en regnskapsteknisk verdi på 800.000 kroner.

Det ble også opplyst at den samlede gjelden er på 1,5 millioner kroner i tillegg til et bestridt krav på 800.000 kroner.

LES OGSÅ: Kiosk gikk konkurs

Inn med kapital

I rettsmøtet ble det også opplyst at selskapet har besluttet å legge ned for tre uker siden og at skyldneren har erkjent at selskapet ikke har noen likvide midler.

Det ble også opplyst at aksjonærene skulle inn med kapital for å betale kreditorene, og at firmaet har to forsikringssaker, den ene med et krav på 2,5 millioner kroner.

Ifølge kjennelsen fra Jæren tingrett ble det bekreftet at det ikke var erkjent utbetaling av noe krav knyttet til dette.

Entreprenørfirmaet erkjente ikke å være insolvent og motsatte seg at det ble åpnet konkurs.

Jæren tingrett la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

LES OGSÅ: Spisested gikk konkurs

Krav på lønn

«Det er sannsynliggjort at saksøkerne har krav på lønn som de ikke har mottatt. De har vært ansatt på fulltid, har stilt sin arbeidskraft til disposisjon. Det er framlagt timelister, og det er bekreftet fra selskapet at det ikke er betalt lønn for den tiden. Det framkommer noen innsigelser mot kravet som etter rettens syn ikke har betydning for at det foreligger et forfalt krav på skyldneren for ubetalt lønn», heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

Retten viste også til at det ikke er gitt oppsigelser, permitteringer eller avskjedigelser. Det ble også opplyst i rettsmøtet at en aksjonær kan betale beløpet som var gjeldende per konkursbegjæringen, men at det ikke er framlagt noe dokumentasjon på dette.

Jæren tingrett kom til at det ikke var grunn til å anta at skyldneren var solvent og kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige. Retten kom til at de opplysninger som er framlagt tilsier at selskapets gjeld overstiger selskapets eiendeler.

LES OGSÅ: Byggefirma slått konkurs

Uten dokumentasjon

«Det er ikke sannsynliggjort at det vil komme en utbetaling fra et forsikringsselskap og når dette i så fall blir, eller at aksjonærer vil komme inn med kapital som bidrar til selskapets likviditet. Dette er kun opplysninger gitt i rettsmøtet, uten dokumentasjon. Skyldner har etter rettens ikke godtgjort en høy grad av sannsynlighet for at selskapet er solvent», heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

Dermed ble det lagt til grunn at selskapet er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Tor Inge Borgersen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt den 29. oktober i år.

LES OGSÅ: Pub gikk konkurs

LES OGSÅ: Vaktmesterfirma konkurs – ansatt fikk for lite utbetalt godtgjørelse for lunsj