Fikk ikke kjøre videre og måtte betale 47.300 kroner på stedet

Fikk førerkortet beslaglagt i kontroll.

Statens vegvesen hadde kontroll på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland tirsdag.

Av de 136 kjøretøyene som var innom  kontrollstasjonen ble seks vogntog plukket ut til nærmere kontroll.

Dette var resultatet:

To førere av utenlandske vogntog ble anmeldt for å unndra seg trafikkontrollen Dette ved at det ene vogntoget kjørte videre til tross for at det var skiltet om at det var kontroll.

Da Statens vegvesen fikk snudd det første vogntoget, kom det et nytt vogntog som kjørte gjennom kontrollposten, og også dette ble etter hvert ført tilbake til kontrollplassen.

Begge førerne ble anmeldt til politiet på stedet og fikk hvert sitt forelegg for forholdet.

LES OGSÅ: Vogntog kjørte rundt med denne lasten

Én utenlandsk fører på kabotasjeoppdrag ble anmeldt for manglende sikring av gods og brudd på vegtrafikkloven § 3, føreren fikk førerkortet beslaglagt på stedet.

Eier av kjøretøyet fikk et overlastgebyr på 47.300 kroner da drivakslingen var overlastet med over 7000 kilo, gebyret måtte betales på stedet, før kjøretøyet ble frigjort, og en ny sjåfør måtte overta vogntoget.

Én fører blir anmeldt for kjøring uten og inneha yrkesjåførkompetanse, vogntoget fikk og bruksforbud grunnet overlast og et gebyr på 11.000 kroner.

To vogntog fikk bruksforbud da de var bredere en tillatt på offentlig vei.

LES OGSÅ: Kjørte rundt med dette, men hadde ikke avtale i orden

LES OGSÅ: Vogntog lastet med fisk fikk kjøreforbud